Alya IPR Poduzeća

Programsko rješenje obuhvaća

Financijsko knjigovodstvo (dnevnik i glavna knjiga), materijalno poslovanje, robno poslovanje – veleprodaja i maloprodaja, proizvodnja i gotovi proizvodi, blagajničko poslovanje, dugotrajna imovina – obračuni amortizacije i popisne liste, kreiranje slobodnih izvještaja (račun dobiti i gubitka, bilanca, obračun poreza na dobit, te ostali izvještaji prema vlastitim potrebama), izrada računa iz materijalnog poslovanja, veleprodaje, maloprodaje, praćenje ugostiteljskog poslovanja sa svim izvještajima, automatsko knjiženje svih vrsta knjiga U-RA i I-RA uz mogućnost odvajanja financijskog (U-RA i I-RA) i robnog knjiženja.

OSNOVNE ZNAČAJKE PROGRAMA
Nove verzije programa bez naknade
Sigurnosna kopija podataka na internet
Podrška 24/7
Trenutan uvid u sve podatke
Automatska knjiženja
Mogućnost vođenja više firmi
Financijski dnevnik
Knjiga ulaznih računa (U-RA)
Knjiga izlaznih računa (I-RA)
Kompenzacije
Materijalno knjigovodstvo
Veleprodaja
Maloprodaja
Gotovi proizvodi
Ugostiteljstvo
Usluge
Izrada izlaznih računa
Narudžbenice
Blagajna
Osnovna sredstva i sitan inventar
Obračun kamata
Putni nalozi
Obrasci u pisanom i elektronskom obliku
Razna izvješća i rekapitulacije
Izrada virmana