Alya IPR Plaće

Programsko rješenje obuhvaća

Programom su obuhvaćeni svi aspekti i načini obračuna plaća, a omogućuju potpuno kadrovsku evidenciju, automatsku izradu obrazaca, IP kartica. Program osigurava i kreiranje evidencija o radu svakog pojedinog djelatnika ("šihtarice"), njihov ispis, te obračun plaće na temelju takve evidencije.

OSNOVNE ZNAČAJKE PROGRAMA
Nove verzije programa bez naknade
Sigurnosna kopija podataka na internet
Podrška 24/7
Trenutan uvid u sve podatke
Mogućnost obračuna plaća za više firmi
Automatska izrada teoretske plaće
Automatska izrada obrazaca
Obračun plaće
Obračun za neograničen broj djelatnika
Isplatna lista
Obračunski listić
Obrazac JOPPD
Obrasci u pisanom i elektronskom obliku
Rekapitulacije poreza i doprinosa
Konačni obračun poreza
Temeljnice za knjiženje
Izrada virmana