Alya IPR Obrti

Programsko rješenje obuhvaća

Zbog poštivanja blagajničkog principa i vrste obveznika poreza (na dohodak umjesto na dobit), programsko rješenje za obrte ima neke specifičnosti u odnosu na vođenje poslovnih knjiga za trgovačka društva. Obuhvaćene su sve zakonom propisane knjige: KPI, U-RA, I-RA. Ujedno, programom se prati: materijalno poslovanje, robno poslovanje (veleprodaja, maloprodaja), proizvodnja i gotovi proizvodi, dugotrajna imovina - obračun amortizacije i popisne liste, izrada računa iz materijalnog, robnog ili ugostiteljskog poslovanja, izvješća poreza na potrošnju u ugostiteljstvu, automatska knjiženja svih vrsta knjiga U-RA i I-RA uz mogućnost odvajanja financijskog i robnog knjiženja.

OSNOVNE ZNAČAJKE PROGRAMA
Nove verzije programa bez naknade
Sigurnosna kopija podataka na internet
Podrška 24/7
Trenutan uvid u sve podatke
Automatska knjiženja
Mogućnost vođenja dvojnog knjigovodstva
Mogućnost vođenja više firmi
Knjiga primitaka i izdataka (KPI)
Knjiga ulaznih računa (U-RA)
Knjiga izlaznih računa (I-RA)
Kompenzacije
Materijalno knjigovodstvo
Veleprodaja
Maloprodaja
Gotovi proizvodi
Ugostiteljstvo
Usluge
Izrada izlaznih računa
Narudžbenice
Blagajna
Osnovna sredstva i sitan inventar
Obračun kamata
Putni nalozi
Obrasci u pisanom i elektronskom obliku
Razna izvješća i rekapitulacije
Izrada virmana