Galerija slika


Alya IPR Poduzeća

Financijski dnevnik

Alya IPR Poduzeća

Financijski dnevnik - Ispravak poslovne promjene

Alya IPR Poduzeća

Automatsko knjiženje iz U-RA u Financijski dnevnik

Alya IPR Poduzeća

Pregled bilance

Alya IPR Poduzeća

Prikaz ispisa Bruto bilance

Alya IPR Poduzeća

Prikaz ispisa PDV obrasca

Alya IPR Poduzeća

Izrada izlaznih računa

Alya IPR Poduzeća

Blagajnički dnevnik - Ispravak poslovne promjene

Alya IPR Obrti

Knjiga primitaka i izdataka (KPI)

Alya IPR Obrti

KPI - Unos nove poslovne promjene

Alya IPR Obrti

Knjiga U-RA - Ispravak poslovne promjene

Alya IPR Obrti

Izrada izlaznog računa

Alya IPR Obrti

Knjiga I-RA - Ispravak poslovne promjene

Alya IPR Obrti

Osnovna sredstva i sitan inventar - Obračun amortizacije

Alya IPR Obrti

Obavijesti

Alya IPR Plaće

Unos novog obračuna plaće

Alya IPR Plaće

Odabir vrste sati rada

Alya IPR Plaće

Obračun plaće po djelatniku - Mogućnosti ispisa

Alya IPR Plaće

Prikaz ispisa Obračunskog listića

Alya IPR Plaće

JOPPD Obrazac

Alya IPR Plaće

Automatsko knjiženje temeljnice

Alya IPR Plaće

Unos podataka o djelatniku

Alya IPR Plaće

Predefinirane vrste sati rada

Alya IPR Kasa

Rad s kasom

Alya IPR Kasa

Prikaz mogućnosti unosa podataka

Alya IPR Kasa

Nabava robe - Odabir artikla

Alya IPR Kasa

Stanje na skladištu

Alya IPR Kasa

Prikaz mogućnosti raznih izvješća

Alya IPR Kasa

Prikaz ispisa PPMI obrasca

Alya IPR Kasa

Prikaz ispisa Knjige prometa

Alya IPR Kasa

Unos/ispravak novog artikla

Zainteresirani ste?

Slobodno nam se obratite u vezi naših programskih rješenja

Kontaktirajte nas